Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cô gái đến từ hôm qua

Địa điểm: Aeon Hà Đông, Aeon Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0979***176

Cô gái đến từ hôm qua

0911***313

Cô gái đến từ hôm qua

0898***688

Cô gái đến từ hôm qua