Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cô hàng xóm

Địa điểm: Vinh Center, 69 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nhân Nguyễn

Cô hàng xóm

0919***948

Cô hàng xóm

0969***240

Cô hàng xóm