Có như không có

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 03/02/2020

Mã số bình chọn: 19 (2 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0932***011

Có như không có

Vũ Thị Minh Tâm

Có như không có

Thủy Đỗ

Có như không có