Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Có Như Không Có | Karaoke (PIANO BEAT) | - Hiền Hồ

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0706***885

Có Như Không Có | Karaoke (PIANO BEAT) | - Hiền Hồ

2316254

Có Như Không Có | Karaoke (PIANO BEAT) | - Hiền Hồ

0914***503

Có Như Không Có | Karaoke (PIANO BEAT) | - Hiền Hồ