Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cô tấm ngày nay

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0906***090

Cô tấm ngày nay

Trung Phan

Cô tấm ngày nay

0932***515

Cô tấm ngày nay