Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0327***240

Có tất cả nhưng thiếu anh

0327***240

Có tất cả nhưng thiếu anh

0398***308

Có tất cả nhưng thiếu anh