Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Gò Vấp, Số 12 Phan Văn Trị, P. 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3162664

Có tất cả nhưng thiếu anh

0849***682

Có tất cả nhưng thiếu anh

0849***682

Có tất cả nhưng thiếu anh