Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165581

Có tất cả nhưng thiếu anh

0971***580

Có tất cả nhưng thiếu anh

3165246

Có tất cả nhưng thiếu anh

Các bản thu gần đây