Bản thu lỗi hoặc không có link bản thu

Record error

Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3122109

Có tất cả nhưng thiếu anh

0823***194

Có tất cả nhưng thiếu anh

3122069

Có tất cả nhưng thiếu anh