Bản thu lỗi hoặc không có link bản thu

Record error

Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0976***861

Có tất cả nhưng thiếu anh

2940124

Có tất cả nhưng thiếu anh

2940076

Có tất cả nhưng thiếu anh