Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0905***764

Có tất cả nhưng thiếu anh

0977***594

Có tất cả nhưng thiếu anh

0965***996

Có tất cả nhưng thiếu anh