Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2508789

Có tất cả nhưng thiếu anh

2508761

Có tất cả nhưng thiếu anh

Gia Khánh

Có tất cả nhưng thiếu anh