Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2557381

Có tất cả nhưng thiếu anh

2557362

Có tất cả nhưng thiếu anh

Trần Bình Giang

Có tất cả nhưng thiếu anh