Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Dư Trung Hiếu

Có tất cả nhưng thiếu anh

0829***361

Có tất cả nhưng thiếu anh

2507821

Có tất cả nhưng thiếu anh

Các bản thu gần đây