Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2561161

Có tất cả nhưng thiếu anh

0762***607

Có tất cả nhưng thiếu anh

0829***167

Có tất cả nhưng thiếu anh

Các bản thu gần đây