Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: MegaMarket An Phú HCM, TP, Khu B, Khu đô thị mới, Khu đô thị An Phú An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0762***607

Có tất cả nhưng thiếu anh

0829***167

Có tất cả nhưng thiếu anh

2561113

Có tất cả nhưng thiếu anh