Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Thanh Hóa, Phường Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2561110

Có tất cả nhưng thiếu anh

0384***501

Có tất cả nhưng thiếu anh

0826***399

Có tất cả nhưng thiếu anh