Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Sóc Trăng, Số 22 đường Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng, Sóc Trăng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2561917

Có tất cả nhưng thiếu anh

0797***397

Có tất cả nhưng thiếu anh

0385***982

Có tất cả nhưng thiếu anh