Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: BigC GO Buôn Ma Thuật, 5 10/3, cư ê bur, tp BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LẮK, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2834918

Có tất cả nhưng thiếu anh

0388***922

Có tất cả nhưng thiếu anh

0333***989

Có tất cả nhưng thiếu anh

Các bản thu gần đây