Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương I, Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2835179

Có tất cả nhưng thiếu anh

0968***614

Có tất cả nhưng thiếu anh

2834918

Có tất cả nhưng thiếu anh

Các bản thu gần đây