Bản thu lỗi hoặc không có link bản thu

Record error

Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3159474

Có tất cả nhưng thiếu anh

3159424

Có tất cả nhưng thiếu anh

0335***908

Có tất cả nhưng thiếu anh