Bản thu lỗi hoặc không có link bản thu

Record error

Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Thanh Hóa, 27 Đ. Trần Phú, P. Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2940148

Có tất cả nhưng thiếu anh

0976***861

Có tất cả nhưng thiếu anh

2940124

Có tất cả nhưng thiếu anh

Các bản thu gần đây