Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Đồng Tháp, số 02 Đường 30/04, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938650

Có tất cả nhưng thiếu anh

0907***350

Có tất cả nhưng thiếu anh

2938521

Có tất cả nhưng thiếu anh