Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938521

Có tất cả nhưng thiếu anh

0387***310

Có tất cả nhưng thiếu anh

2938494

Có tất cả nhưng thiếu anh