Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938751

Có tất cả nhưng thiếu anh

2938650

Có tất cả nhưng thiếu anh

0907***350

Có tất cả nhưng thiếu anh