Có tất cả nhưng thiếu anh - HƯƠNG LY KARAOKE Tone Nữ

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0938***907

Có tất cả nhưng thiếu anh - HƯƠNG LY KARAOKE Tone Nữ

2131836

Có tất cả nhưng thiếu anh - HƯƠNG LY KARAOKE Tone Nữ

2129620

Có tất cả nhưng thiếu anh - HƯƠNG LY KARAOKE Tone Nữ