CÓ TẤT CẢ NHƯNG THIẾU ANH KARAOKE | ERIK | TONE NỮ THẤP | BEAT CHUẨN

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2058100

CÓ TẤT CẢ NHƯNG THIẾU ANH KARAOKE | ERIK | TONE NỮ THẤP | BEAT CHUẨN

0925***125

CÓ TẤT CẢ NHƯNG THIẾU ANH KARAOKE | ERIK | TONE NỮ THẤP | BEAT CHUẨN

2051108

CÓ TẤT CẢ NHƯNG THIẾU ANH KARAOKE | ERIK | TONE NỮ THẤP | BEAT CHUẨN