Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Còn gì đau hơn chữ đã từng

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4167018

Còn gì đau hơn chữ đã từng

0858***683

Còn gì đau hơn chữ đã từng

3166271

Còn gì đau hơn chữ đã từng