Còn gì đau hơn chữ đã từng

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Việt Hoàng

Còn gì đau hơn chữ đã từng

Sang Phan Truong

Còn gì đau hơn chữ đã từng

2373637

Còn gì đau hơn chữ đã từng