Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Còn gì đau hơn chữ đã từng

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3136872

Còn gì đau hơn chữ đã từng

0343***330

Còn gì đau hơn chữ đã từng

0982***401

Còn gì đau hơn chữ đã từng