Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cơn gió lạ

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Đỗ Quyên

Cơn gió lạ

0968***330

Cơn gió lạ

0911***232

Cơn gió lạ