Còn Lại Một Mình Karaoke - Jack VIỆT NAM

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 01/02/2020

Mã số bình chọn: 1 (36 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0909***581

Còn Lại Một Mình Karaoke - Jack VIỆT NAM

2089765

Còn Lại Một Mình Karaoke - Jack VIỆT NAM

0367***686

Còn Lại Một Mình Karaoke - Jack VIỆT NAM