Cơn Mơ Băng Giá II Karaoke II Tone Nữ II Beat Chuẩn

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2735456

Cơn Mơ Băng Giá II Karaoke II Tone Nữ II Beat Chuẩn

2722640

Cơn Mơ Băng Giá II Karaoke II Tone Nữ II Beat Chuẩn

0377***840

Cơn Mơ Băng Giá II Karaoke II Tone Nữ II Beat Chuẩn