Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cơn Mơ Băng Giá II Karaoke II Tone Nữ II Beat Chuẩn

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3026378

Cơn Mơ Băng Giá II Karaoke II Tone Nữ II Beat Chuẩn

2735456

Cơn Mơ Băng Giá II Karaoke II Tone Nữ II Beat Chuẩn

2722640

Cơn Mơ Băng Giá II Karaoke II Tone Nữ II Beat Chuẩn