Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cơn Mơ Băng Giá (Karaoke) - Bằng Kiều ft Lê Thành Trung ft Tùng Acoustic

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2856434

Cơn Mơ Băng Giá (Karaoke) - Bằng Kiều ft Lê Thành Trung ft Tùng Acoustic

Đỗ Quang Liêm

Cơn Mơ Băng Giá (Karaoke) - Bằng Kiều ft Lê Thành Trung ft Tùng Acoustic

2681871

Cơn Mơ Băng Giá (Karaoke) - Bằng Kiều ft Lê Thành Trung ft Tùng Acoustic