Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cơn mưa ngang qua (part.2)

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Mai Anh

Cơn mưa ngang qua (part.2)

0943***177

Cơn mưa ngang qua (part.2)

0385***480

Cơn mưa ngang qua (part.2)