Còn thương thì không để em khóc

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2559174

Còn thương thì không để em khóc

0913***252

Còn thương thì không để em khóc

0934***204

Còn thương thì không để em khóc