Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Còn thương thì không để em khóc

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4163855

Còn thương thì không để em khóc

3160520

Còn thương thì không để em khóc

3153358

Còn thương thì không để em khóc