Con trai cưng

Địa điểm: BigC Thái Nguyên, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0396***307

Con trai cưng

0961***160

Con trai cưng

0993***789

Con trai cưng

Các bản thu gần đây