Còn tuổi nào cho em

Địa điểm: Starlight Đà Nẵng, 46 Điện Bên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0972***812

Còn tuổi nào cho em

0967***168

Còn tuổi nào cho em

0788***017

Còn tuổi nào cho em