Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Còn yêu đâu ai rời đi

Địa điểm: BigC Go Bà Rịa, Số 2A đường, Nguyễn Đình Chiểu,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Quân Libra

Còn yêu đâu ai rời đi

Xe Lu

Còn yêu đâu ai rời đi

0366***282

Còn yêu đâu ai rời đi