Còn yêu đâu ai rời đi

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Quân Libra

Còn yêu đâu ai rời đi

Xe Lu

Còn yêu đâu ai rời đi

0366***282

Còn yêu đâu ai rời đi