Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

CÒN YÊU, ĐÂU AI RỜI ĐI - ĐỨC PHÚC | KARAOKE (BEAT)

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Sơn Min

CÒN YÊU, ĐÂU AI RỜI ĐI - ĐỨC PHÚC | KARAOKE (BEAT)

0346***926

CÒN YÊU, ĐÂU AI RỜI ĐI - ĐỨC PHÚC | KARAOKE (BEAT)

0907***811

CÒN YÊU, ĐÂU AI RỜI ĐI - ĐỨC PHÚC | KARAOKE (BEAT)