[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2599065

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]

2571568

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]

Huệ Trần

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]