Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]

Địa điểm: BigC Hồ Gươm Plaza - Tầng 1, Tầng 1, TTTM Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3107435

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]

3097524

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]

3090490

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]