Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]

Địa điểm: TP Hà Nội, 121 Chùa láng, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2883064

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]

0369586095

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]

2865712

[CORRECT] IVE (아이브) - 'ROYAL' Lyrics [Color Coded_Han_Rom_Eng]