Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cứ thế rời xa

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2934523

Cứ thế rời xa

0799***566

Cứ thế rời xa

2924784

Cứ thế rời xa