Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

CƯA LÀ ĐỔ - PHÁT HỒ X2X | OFFICIAL MUSIC VIDEO LYRICS

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0906***485

CƯA LÀ ĐỔ - PHÁT HỒ X2X | OFFICIAL MUSIC VIDEO LYRICS

2993817

CƯA LÀ ĐỔ - PHÁT HỒ X2X | OFFICIAL MUSIC VIDEO LYRICS

2993817

CƯA LÀ ĐỔ - PHÁT HỒ X2X | OFFICIAL MUSIC VIDEO LYRICS