Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Cùng anh (rm)

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0985***680

Cùng anh (rm)

0357***134

Cùng anh (rm)

0965***866

Cùng anh (rm)