Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đã sai từ lúc đầu

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3155404

Đã sai từ lúc đầu

3155338

Đã sai từ lúc đầu

User 4154333

Đã sai từ lúc đầu