Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

ĐÁNH MẤT...EM (KARAOKE) - QUANG ĐĂNG TRẦN X PROD. DUY NGUYỆN

Địa điểm: Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3135467

QUANG ĐĂNG TRẦN - ĐÁNH MẤT EM | KARAOKE | X PROD. DUY NGUYỆN

3135347

QUANG ĐĂNG TRẦN - ĐÁNH MẤT EM | KARAOKE | X PROD. DUY NGUYỆN

0352***748

QUANG ĐĂNG TRẦN - ĐÁNH MẤT EM | KARAOKE | X PROD. DUY NGUYỆN