Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Đâu ai dám hứa ( Thỏ bảy màu ) | CZEE | karaoke

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2850946

Đâu ai dám hứa ( Thỏ bảy màu ) | CZEE | karaoke

2844678

Đâu ai dám hứa ( Thỏ bảy màu ) | CZEE | karaoke

2841691

Đâu ai dám hứa ( Thỏ bảy màu ) | CZEE | karaoke