Đâu ai đợi mình

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Chi

Đâu ai đợi mình

0933***200

Đâu ai đợi mình

Khánh

Đâu ai đợi mình